Floridas Historia

För ungefär 3000 år sedan anlände de första indianerna till Florida. Indianerna i Florida hade en ganska utvecklad kultur och bedrev handel med andra stammar som var bosatta i Karibien. De flesta livnärde sig på jordbruket, men det fanns även de som jagade. Tekniskt och kulturellt stod Floridas indianer på en ganska hög nivå då spanjorerna ankom till området år 1513. Detta blev förödande för indianerna och deras kultur; de drabbades av sjukdomar och jagades som slavarbetskraft åt spanjorerna. Ett par hundra år senare återstod endast ett fåtal indianer, resten hade dukat under för epidemier eller dödats i stridigheterna med spanjorerna. Även fransmännen gjorde anspråk på Florida, vilket ledde till stridigheter mellan dem och spanjorerna. En viktig handelsväg gick mellan Florida och Karibien och den ville de europeiska stormakterna lägga beslag på. Genom freden i Paris år 1763 framträdde engelsmännen som herrar över Florida. Deras herravälde skulle dock inte vara länge; engelsmännen stred med de amerikanska kolonierna i frihetskriget ( 1775 – 1783), vilket ledde till att spanjorerna åter kunde bita sig fast i området. Efter påtryckningar från den unga staten USA så sålde dock spanjorerna Florida till amerikanerna år 1821. Nu började kolonisatörer från norr att svepa ned och bosätta sig i Florida. Detta ledde till konflikter med de kvarvarande indianerna, särskilt med den aggressiva seminolestammen under deras berömda hövdingen Osceola. Under åren 1835 – 42 utkämpades ett grymt krig i Floridas träskmarker. Efter segt motstånd besegrades slutligen indianerna och fick lämna Florida på order av president Andrew Jackson. År 1845 upptogs Florida i Förenta Staterna som officiell delstat.
Nu började en expansiv fas för Florida; järnvägar drogs genom landet och allt fler människor flyttade till den soliga staten i söder. Man började att anlägga stora hotellkomplex och Florida blev allt mer populärt bland turister. Utvecklingen mattades en del av den stora depressionen men efter andra världskriget gick expansionen vidare med full styrka. Många pensionärer började slå sig ned i området för att njuta av det sköna klimatet och de utmärkta möjligheterna till fritidsaktiviteter som fanns här. Samtidigt expanderade näringslivet kolossalt med etableringen av Kennedy Space Center, SeaWorld och Magic Kingdom. Dessa har bidragit till en ökad tillväxt i hela Florida genom arbetstillfällen